12.12.2016, z rubriky Reportáže, autor: Za celou třídu 8.B třídní učitelka Lenka Guňková
Interkulturní workshop - 8.B ZŠ T. G. Masaryka

Ráda bych poděkovala Vám i Vaší kolegyni s celou třídou 8.B Základní školy TGM v Českém Krumlově za pondělní Interkulturní workshop.

Když jsme v pondělí 17.10.2016 šli do „Boudy“, netušili jsme, co můžeme od tohoto programu čekat. Tématika workshopu byla zaměřena na problematiku rasismu, xenofobie a předsudků. Nejprve si všichni sedli do kruhu a na papírky anonymně napsali své obavy a očekávání, které potom byly nahlas přečteny. Poté se rozdělili do skupinek a kreslili obrázky autobusu či jiného dopravního prostředku a jeho zastávky v Africe, Karibiku, na Sibiři a v Horní Dolní. Po vyhodnocení této skupinové práce se paní organizátorky vydaly žákům „všanc“ a nechaly je na lístečky anonymně napsat, co si žáci o nich myslí. Následně vše bylo přečteno a řečeno obecně: „co to je“ předsudek.

Další aktivita týkající předsudků spočívala v tom, že žáci seděli v kruhu se zavřenýma očima a paní organizátorky jim na čelo namalovaly tečky – každému jinak barevnou – a žáci se měli poté bez mluvení přidat ke skupince, ke které si mysleli, že patří.

Předposlední aktivitou byla koláž, při které žáci byli rozděleni do skupinek a měli pomocí nastříhání obrázků z časopisů a domalováním vytvořit koláž, která se týkala typických znaků Američana, Asiata, Australana a Čecha.

Na úplný závěr nám paní organizátorky uvařily výborný čaj, všichni si sedli opět do kruhu a žáci odpovídali na předem připravené otázky ANO nebo NE a zhodnotili celý program a svou práci.

Tyto aktivity byly zajímavé, hezky vymyšlené a žáci si odnesli dobrý pocit z práce ve skupinkách a nové informace, díky kterým se snad naučili odbourávat zažité stereotypy a změnit svůj pohled týkající se předsudků.

 

Tímto moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

 

Za celou třídu 8.B  třídní učitelka Lenka Guňková

 

Paticka, tiraz ci co...