17.03.2015, z rubriky Reportáže, autor: Mgr. Martin Kopeček
Na přelomu února a března se uskutečnil v Rumunsku mezinárodní projekt Common Heritage – Common Future
"Na přelomu letošního února a března se v rumunské metropoli Bukurešti uskutečnilo setkání studentů. Vedle mladých lidí z Rumunska, Bulharska, Litvy, Portugalska a Švédska se projektu zúčastnilo i pět studentů z České republiky. Projekt připravila bukurešťská organizace Asociatia Young Iniciative (AYI). Týden trvající projekt studentské výměny se uskutečnil díky materiální podpoře projektu EU ERASMUS +. Studenty z České republiky vyslalo do Bukurešti českokrumlovské CPDM o.p.s., pro které to byla příležitost využít nově navázané spolupráce s rumunskou organizací, jež se podobně jako krumlovští zaměřuje na volnočasovou práci s dětmi a mládeží.

Za obecným názvem projektu – v překladu Společné dědictví – společná
budoucnost – se skrývá vysoce aktuální společenské téma: podpora myšlenky
evropské integrace a EU, zejména mezi mladými lidmi. Stále nekončící
hospodářská krize, přinášející nezaměstnanost a společenské vylučování,
rozdmýchává mezi lidmi žijícími v EU euroskeptické, nacionalistické, ba i
daleko extremističtější názory. Jedním z cílu organizátorů bylo proto oživit
mezi mladou generací často zapomínané výhody, které evropská integrace lidem
přinesla, přináší a ukázat, že podporovat myšlenku EU má smysl, neboť
vychází z našich společenských a hospodářských potřeb.

Vedle samotného tématu s jeho vlastním vzdělávacím obsahem, se kterým se
účastníci "klasicky" seznamovali prostřednictvím různých kombinací
formálních a neformálních vzdělávacích forem (přednášky, prezentace,
teambulding, práce ve skupinách, debatní skupiny aj.) je nutné upozornit na
skrytý vzdělávací obsah a jeho důsledky, jenž byl organizátory projektu
bohužel poněkud upozaděn. Skutečnost, že účastníci spolu po více než týden
spolužijí na jednom místě a účastní se společného programu vytváří značný
potenciál a produkuje značné množství podnětných otázek a témat. Dynamiku
takového procesu však nelze úplně předvídat a jen těžko se lze na něj
připravit z všemožných příruček Evropské komise k organizaci výměných
projektů. Zkušenost ukazuje, že tento potenciál není ze strany organizátorů
vhodné přehlížet. Jeho respektování a vhodné usměrňování může do jisté míry
rozhodnout o úspěšnosti výměnného projektu. Tolik kýžené a opěvované
evropské hodnoty, výhody a výdobytky se tak mohou uplatňovat a manifestovat
v přímé akci přímo mezi účastníky projektu.

Nicméně, i přes zmíněné slabší stránky se projektu podařilo řadu cílů
naplnit. Ba co více, odjeli jsme s pocitem nově nabytých přátelství a živých
zkušeností z nového prostředí. A ty se počítají."
 
 
Paticka, tiraz ci co...