28.01.2011, z rubriky Pozvánky a tipy, autor: Vlastimil Kopeček a Jiří Muk
Putovní výstava Anne Frank v Prachaticích

Česko-rakouská výstava Anne Frank v Prachaticích

 

Tato putovní výstava je jednou z klíčových aktivit česko-rakouského projektu „TransBorders", do jehož realizace je zapojeno Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a studenti gymnázií z Českého Krumlova a Kaplice.
Prostřednictvím dlouhodobě velmi dobré programové spolupráce mezi CPDM, o.p.s. Český Krumlov (projektová pracoviště NZDM Bouda ČK a Informační centrum pro mládež ČK) s členskými Informačními centry pro mládež v AICM ČR a díky vstřícnosti hlavních organizátorů projektu TransBorders z Rakouska a Nizozemí se výstava postupně bude dostávat k mladým lidem v dalších regionech České republiky. Dalším místem, kde bude výstava instalována je jihomoravská metropole Brno.

Mezinárodní putovní výstavu Nadace Anny Frankové dosud navštívilo přes pět milionů návštěvníků ve více než 32 zemích. Výstavě dominuje především příběh Anny Frankové a její rodiny, který je zasazen do kontextu světových událostí a historie holocaustu. Výstava se snaží vést návštěvníky k zamyšlení nad tím, v čem tkví podobnost a rozdíly mezi událostmi z minulosti, jako byla druhá světová válka a holocaust, a situací v dnešním světě. Snaží se podat příběh mladým lidem tak, aby se mohli určitým způsobem identifikovat s Annou a jejími vrstevníky, tedy aby byla patrná neustálá aktuálnost témat diskriminace a útisku.
Využívá k tomu úryvky z Annina deníku, obrázky, fotografie, doprovodné texty,
výňatky z válečných dokumentů a záznamu a osobní příběhy těch, co přežili holocaust. Díky
tomu dostává šanci „promluvit“ nejen Anna Franková, ale i její nejlepší kamarádka Hannah
Goslar, otec Anny Otto Frank, ti, co jí během války pomáhali a v neposlední řadě také ti, kteří
přežili holocaust. Jejich svědectví umožňuje návštěvníkům vcítit se lépe do atmosféry tehdejší
doby a prožít společně s nimi jejich válečné osudy. Mladí lidé, kteří nahlédnou na události
druhé světové války perspektivou pamětníků, mají větší šanci porozumět nebezpečí, která
vyplývají i z aktuálních společenských jevů jako je antisemitismus, neonacismus či
diskriminace. Výstava nechce „poučovat“, ale především vzbudit zájem. Je koncipována tak,
aby návštěvníky vedla k aktivnímu přemýšlení nad otázkami lidských práv, tolerance,
demokracie a současné situace některých diskriminovaných či perzekuovaných minorit.
Výstava "Anne Frank - Odkaz pro dnešek" je součástí česko - rakouského projektu mládeže "TransBorders". Více informací o projektu "TransBorders" naleznete na webových stránkách www.annefrank.at


 

Paticka, tiraz ci co...