25.01.2011, z rubriky Reportáže, autor: Mgr. Jiří Muk, Rádio ICM
Mediální turnaj škol 2010


          Konkrétním obsahem tohoto neformálně vzdělávacího a soutěžního projektu byla soutěž mezi žákovskými a studentskými týmy jednotlivých škol o nejlépe připravené rádiové vysílání a realizovaný a odvysílaný tematicky rozhlasový pořad. Konkrétní náplní bylo:

1)  Školící semináře 
     Redakce Rádia ICM poskytla účastníkům přípravný seminář, kde osvětlila základní techniky a pravidla rozhlasových žánrů a vysvětlení rádiové terminologie. Žáci tak získali důležité dovednosti jako je příprava a realizace rozhovoru, vyhledávání informací a jejich prezentace veřejnosti nebo práce s mixážním pultem.

2) Tvorba vlastního pořadu
     Každý tým ve vysílání Rádia ICM dostal hodinový prostor, v němž si připraví vlastní program – od výběru hudby až po zpravodajství nebo zábavu. S tím souvisela i možnost připravit reportáže na jedno ze společensko-kulturních témat. V této reportáži si žáci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži reportérskou praxi přímo v „terénu“. Vše proběhlo za supervize moderátorů Rádia ICM.

3) Vyhodnocení a vyhlášení vítězů
     Nejlépe připravené vysílání ohodnotili samotní posluchači v anketě na webových stránkách rádia během vánočních prázdnin. Vyhlášení vítězů proběhlo v prvním lednovém týdnu roku 2011.

    Takto jsme dali dohromady dvě trojce (týmy „Parládiáci“ a „2+1“), jednu skupinu o pěti členech (tým „O´Jam“) a jednu dvojici (tým „Starsky“), kteří měli zájem se na tomto projektu podílet. 
     Každá z těchto skupin měla za úkol se postupně seznámit se základními pravidly pro práci v rádiu a dále s obsluhou Rádia ICM (s odbavovacím programem rádia a s technikou). To také pro jednotlivé soutěžní týmy znamenalo naučit se práci s hlasem, mluvení na mikrofon, reagovat na zájem a nezájem posluchačů. V těchto činnostech jim pomáhali redaktoři a moderátoři Rádia ICM. Zde nám šlo v podstatě o to, aby soutěžící zjistili, co to obnáší pracovat v rádiu.  
    Hlavním úkolem jednotlivých týmů bylo vytvořit vlastí pořad, který se následně odvysílal v Rádiu ICM. Za pomocí redaktorů Rádia ICM tak vznikly čtyři pořady, které byly opakovaně po dobu tří týdnů vysílány v programovém schématu rádia. Souběžně s vysíláním těchto pořadů, které vznikly z práce jednotlivých účastnických týmů projektu, běžela na internetových stránkách anketa společně s hlasováním, pomocí kterých mohli posluchači přímo ovlivňovat výsledek soutěže o nejlepší odvysílaný pořad v Rádiu ICM.
     Celý průběh hlasování jsme nechali na posluchačích našeho rádia, sami jsme do hlasování a hodnocení nezasahovali. Soutěžícím se tak dostávalo zpětné vazby přímo ze strany posluchačů.          
     Ve středu pondělí 3.1. 2010 oficiálně skončilo soutěžní internetové hlasování. Pro vítěze jsme měli přichystané drobné ceny: volné vstupenky do multikina CineStar, vstupenky na bowling, trička, DVD s fotkami a záznamy vzniklých pořadů při realizaci projektu a další drobné ceny.
     V následujícím roce plánujeme i nadále pokračovat v těchto aktivitách, které spatřujeme jako přínosné a smysluplné. Navíc pro prázdninové období roku 2011 (8 dnů v červenci) připravujeme evropskou výměnu mládeže na téma „moderní média“).


Za tým Rádia ICM - Jiří Muk (www.radioicm.cz)

Paticka, tiraz ci co...